Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Tworzenie LSR 2023-2027-podsumowanie

W latach 2022-2023 przeprowadzono proces opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Poniżej zamieszczono podsumowanie przeprowadzonych prac w tym zakresie.

Warsztaty z branżą turystyczną

Spotkanie zespołu roboczego

Spotkania z mieszkańcami

Warsztaty – usługi społeczne

II warsztaty – usługi społeczne

Warsztaty – wsparcie dla NGO

Materiały do konsultacji

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020