Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

5/2019/OW

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: „Kampania promująca region Szwajcarii Kaszubskiej u Partnerów Google”, której celem jest stworzenie możliwości promocji obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez umieszczenie reklam na witrynach internetowych partnerów Google.
Efekt realizacji projektu: 8000 odbiorców działań promocyjnych.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

Opublikowano dnia: 10.12.2019r.

Data publikacji: 28 czerwca 2019

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020