Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

11/2024/OW

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej dnia 22 marca 2024 r. dotyczącego realizacji operacji własnej 11/2024/OW Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w terminie 22 marca 2024 r. – 22 kwietnia 2024 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przystępuje do przygotowania wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Opublikowano: 23 kwietnia 2024r.

Protokół z posiedzenia Rady z dn. 29/04/2024

Opublikowano: 6.05.2024 r.

Data publikacji: 22 marca 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020