Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

2/2018/OW

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,
realizuje operację pn.: „Wykonanie aplikacji mobilnej oraz portalu turystycznego promujących Szwajcarię Kaszubską”, której celem jest  promocja obszaru Szwajcarii Kaszubskiej za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu 10.000 osób zapozna się z atrakcjami regionu Szwajcarii Kaszubskiej.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 26.02.2018r.

 

Data publikacji: 12 stycznia 2018

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020