Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty – usługi społeczne

W sierpniu odbył się warsztat nt. wypracowania założeń LSR 2023 – 2027 w zakresie usług społecznych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji zaangażowanych w pomoc osobom wymagającym wsparcia. Udział wzięli również pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz inne instytucje pomocowe. Kolejne prace w tym temacie będą kontynuowane w październiku podczas kolejnego spotkania.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz strony STK na facebooku, gdzie zamieszczamy bieżące postępy prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. 🙂

Data publikacji: 16 września 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020