Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Umowa ramowa na wdrażanie LSR

Zarząd Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, w imieniu którego występował Wiceprezes Jarosław Zielonka oraz Członek Zarządu Piotr Górecki, podpisał w dniu 24 stycznia 2024 r. umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy podpisanej umowy przyznano nam kwotę 9 074 760,93 Euro na wdrażanie LSR. Poniżej przedstawiamy podpisaną umowę.

Umowa na wdrażanie LSR

Data publikacji: 2 lutego 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020