Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nabory wniosków

Informujemy, że obecnie STK nie prowadzi naborów wniosków o dofinansowanie. Środki w ramach budżetu na lata 2014-2021 zostały w całości rozdysponowane. Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia naborów wniosków w ramach nowego budżetu UE na lata 2024-2027 – dostępne informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce “AKTUALNE DOFINANSOWANIA”. Pierwsze nabory wniosków z nowego budżetu planujemy przeprowadzić w IV kwartale 2024 roku. O szczegółowych wytycznych, kryteriach wyboru i terminach naborów będzie informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz profilu Stowarzyszenia na platformie Facebook.

Data publikacji: 27 września 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020