Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Księga wizualizacji PS WPR 2023-2027

Beneficjenci korzystający z pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 mają obowiązek informowania o współfinansowaniu realizowanych operacji ze środków UE. W związku z tym obowiązkiem stworzona została “Księga wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027″, w której zawarte są podstawowe zobowiązania w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW.

Księga wizualizacji

Data publikacji: 2 lutego 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020