Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Poniżej zamieszczamy końcową wersję Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027, określającej m.in. cele, przedsięwzięcia oraz budżet – w ramach których będą ogłaszane nabory wniosków w perspektywie do 2027 roku. 

Lokalna Strategia Rozwoju 2021-2027

Data publikacji: 2 lutego 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020