Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

3/2018/OW

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,
 realizuje operację pn.: „Wydanie publikacji promujących obszar Szwajcarii Kaszubskiej”, której celem jest  promocja obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez wydanie publikacji promujących region.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu 33.000 osób zapozna się z informacjami nt. Szwajcarii Kaszubskiej.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 20.03.18

Opublikowane dnia: 22.03.2018r.

Data publikacji: 29 stycznia 2018

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020