Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

8/2021/OW

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,  realizuje operację pn.: „Organizacja Festiwalu Podróżników z National Geographic w Kartuzach”, której celem jest stworzenie możliwości promocji obszaru Szwajcarii Kaszubskiej poprzez organizację festiwalu podróżników.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu 500 osób weźmie udział w wydarzeniu promującym Szwajcarię Kaszubską.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

Opublikowano dn. 14.02.2022r.

Data publikacji: 17 listopada 2021

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020