Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Rada LGD

Rada LGD jest organem STK, którego jedyną kompetencją jest ocena złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru oraz zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada składa się z 15 członków reprezentujących różne sektory. Zobacz skład Rady.

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020