Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Umowa ramowa

Zarząd Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, w imieniu którego występował Prezes Wojciech Okroj oraz Wiceprezes Jarosław Zielonka, podpisał 23 maja 2016 r. umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy podpisanej umowy przyznano nam 15 mln zł. Poniżej przedstawiamy podpisaną umowę wraz z załącznikami.

Umowa na Wdrażanie LSR

Aneks nr 1 z dnia 12 lipca 2016 r.

Aneks nr 2 z dnia 26 września 2016 r.

Aneks nr 3 z dnia 24 marca 2017 r.

Aneks nr 4 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Aneks nr 5 z dnia 4 sierpnia 2017r.

Aneks nr 6 z dnia 26 lipca 2018r.

Aneks nr 7 z dnia 8 lutego 2019r.

Aneks nr 8 z dnia 28 czerwca 2019r.

Aneks nr 9 z dnia 25 lipca 2019r.

Aneks nr 10 z dnia 6 sierpnia 2020r.

Aneks nr 11 z dnia 10 sierpnia 2020r.

Aneks nr 12 z dnia 27 października 2021r. 

Aneks nr 13 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Aneks nr 14 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Aktualne załączniki do umowy:

LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej;
Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR;
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
Regulamin organu decyzyjnego;

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD;
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych;
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów:
Kryteria wyboru operacji – tryb_konkursowy;

Data publikacji: 1 lipca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020