Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Logo Szwajcarii Kaszubskiej

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące loga Szwajcarii Kaszubskiej oraz zasady jego wykorzystania w promocji regionu.

1. W załączonych poniżej plikach znajduje się Regulamin korzystania z logo Szwajcarii Kaszubskiej

Regulamin korzystania z logo Szwajcarii Kaszubskiej

Załącznik do Regulaminu korzystania z logo Szwajcarii Kaszubskiej

2. Poniżej znajduje się gotowy folder do pobrania zawierający niezbędne pliki dotyczące Logo Szwajcarii Kaszubskiej

Logo Szwajcaria Kaszubska

3. Poniżej znajduje się księga znaku Szwajcarii Kaszubskiej do pobrania z niezbędnymi plikami

Księga znaku Szwajcaria Kaszubska

4. Poniżej znajdują się gotowe foldery do pobrania zawierające propozycje grafik, okładek wydawnictw, a także znaków i drogowskazów

SzK Dodatek – 1

SzK Dodatek – 2

5. Poniżej znajdują się elementy wyposażenia ze znakiem Szwajcaria Kaszubska (dokumentacja, wizualizacja)

Elementy wyposażenia – Szwajcaria Kaszubska

Data publikacji: 30 czerwca 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020