Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Dobre praktyki

Dzięki aktywizacji mieszkańców opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022. Strategia określa główne kierunki rozwoju naszego terenu, które oparte są głównie na rozwoju szeroko rozumianej turystyki oraz przetwórstwa lokalnych produktów spożywczych.
Dzięki jej wdrożeniu udało się wesprzeć ponad 200 podmiotów w tym: firm, stowarzyszeń, fundacji, gmin oraz parafii.
Poniżej prezentujemy dobre praktyki z poszczególnych kategorii:

Data publikacji: 25 marca 2021

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020