Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

23/2020 – Turystyka ogólnodostępna

Ogłoszenie o naborze wniosków – przejdź do strony

WYNIKI NABORU

W ramach naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.2.2. TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJtrwającego w terminie od 30 października do 13 listopada 2020 r. do biura STK wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały poddane trzystopniowej weryfikacji z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych. Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.

Opublikowano dn. 22.12.2020r.

Opublikowano dn. 10.02.2021r.

Data publikacji: 15 października 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020