Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

9/2023/OW

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,  realizuje operację pn.: Promocja Szwajcarii Kaszubskiej w programie Polska na Weekend i na kanale Piotr Horzela – Opowiada”, której celem jest stworzenie możliwości promocji regionu Szwajcarii Kaszubskiej w programie Polska na Weekend oraz na kanałach informacyjnych Piotra Horzeli.
Planuje się, iż dzięki realizacji projektu 40.000 osób obejrzy materiały, które powstaną w ramach projektu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej 

Protokół z posiedzenia Rady z dn. 28.03.2023 r.

Data publikacji: 24 lutego 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020