Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

8/2018 – Turystyka – podejmowanie działalności gospodarczej

Uwaga! Nabór dotyczy jedynie podejmowania działalności gospodarczej!

Ogłoszenie o naborze – przejdź do strony

WYNIKI NABORU:

W ramach naboru wniosków na Przedsięwzięcie  2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. , trwającego od 18 grudnia 2017r. do 12 stycznia 2018r. do biura STK wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie wnioski zostały poddane trzystopniowej weryfikacji z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych. Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista projektów zgodnych

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 1.02.18

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.02.18

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 26.02.18

Opublikowane dnia: 2.03.2018r.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 20.03.18 – po wpłynięciu protestów

Opublikowane dnia: 22.03.2018r.

 

Data publikacji: 24 listopada 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020