Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Poniżej znajduje się aktualny Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2024.

Harmonogram planowanych naborów

Data publikacji: 13 lutego 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020