Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Spotkanie zespołu roboczego

W dniu 22 lipca 2022r. rozpoczynając prace nad nową Lokalną Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027 zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Zespół monitorować będzie cały proces budowy Strategii.

Podczas spotkania przedstawiliśmy plan i harmonogram prac na najbliższe kilka miesięcy, rolę poszczególnych osób i podmiotów zaangażowanych w prace, a także przedstawiliśmy zarys Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (inicjatywa LEADER) oraz Fundusz Europejski dla Pomorza 2021-2027 (RLKS).

Data publikacji: 25 lipca 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020