Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Funkcjonowanie LGD

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jako Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na mocy zawartych umów:
– Umowy ramowej Nr 00003-6933-UM1110014/15,
– Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00005-6937-UM1100001/16,
jest zobowiązane do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2024, w tym realizacji Planu Komunikacji. Łączna kwota środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wynosi 803.980,00 EUR.
Poniżej zamieszczono aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem LGD.

Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji w danym okresie oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przyznanych na wsparcie funkcjonowania LGD.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.06.2016r. – 31.12.2016r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2017r. – 31.12.2017r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2019r. – 31.12.2019r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2020r. – 31.12.2020r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2021r. – 31.12.2021r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

Zestawienie rzeczowo – finansowe za okres: 1.01.2023r. – 31.12.2023r.

Data publikacji: 6 marca 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020