Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

II warsztaty – usługi społeczne

6 października 2022r. w Kobysewie odbył się kolejny warsztat nt. wypracowania założeń LSR 2023 – 2027 w zakresie usług społecznych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji zaangażowanych w pomoc osobom wymagającym wsparcia. Udział wzięli również pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz inne instytucje pomocowe. Poniżej publikujemy zdjęcia ze spotkania.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz strony STK na facebooku, gdzie zamieszczamy bieżące postępy prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Data publikacji: 6 października 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020