Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Doradztwo

Przy biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby otwarty jest punkt konsultacyjny dla wnioskodawców chcących ubiegać się o wsparcie w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022. Bezpłatnych konsultacji udziela Pan Jarosław Zielonka.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z doradcą pod nr tel. 58 736 77 88, 668 699 077.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie niezbędne informacje udzielane są również przez pracowników biura, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Zapraszamy!

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020