Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty – wsparcie dla NGO

W środę 14 września 2022 w Żukowie odbyło się kolejne inspirujące spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z powiatu kartuskiego i gminy Przywidz! Przedstawiciele organizacji mocno zaangażowali się w prace nad nową strategią. Bardzo dziękujemy za aktywność, ciekawe pomysły i chęć współpracy! 🙂

Data publikacji: 16 września 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020