Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Warsztaty z branżą turystyczną

16 marca 2023 r. odbyły się kolejne warsztaty w celu wypracowania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej. Tym razem pracowaliśmy z branżą turystyczną. Podczas kilkugodzinnych warsztatów omówiono trendy w turystyce, priorytety wsparcia w najbliższych latach, kierunki, w których powinna się rozwijać turystyka na naszym terenie a także najważniejsze założenia, które będą podstawą sięgania po środki unijne. Dziękujemy za przybycie, zaangażowanie i ciekawe pomysły!

Data publikacji: 17 marca 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020