Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

ZASADY DOFINANSOWANIA 2023-2027

W poniższych dokumentach przedstawiono informacje dotyczące obowiązujących zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

a. Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji LEADER – Wytyczne zawierają szczegółowe informacje dotyczące wsparcia dla poszczególnych typów projektów/rodzajów wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie w ramach środków LGD,

b. Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – Wytyczne zawierają podstawowe informacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie m.in. ze środków będących w dyspozycji LGD,

c. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – dokument zawiera m.in. informacje o zakresie rzeczowym i zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków FEP 2021-2027, będących w dyspozycji LGD w ramach instrumentu RLKS

d. Poniżej zamieszczono informacje o najważniejszych zasadach ubiegania się o wsparcie, które wynikają z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2023-2027, opracowanej przez nasze Stowarzyszenie: 

Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Rozwój istniejących firm

Dofinansowania dla NGO

Osoby fizyczne – magazyny energii

Rolnicy – zakładanie zagród edukacyjnych

Samorządy

Data publikacji: 2 lutego 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020