Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Plan komunikacji

Poniżej przedstawiamy Plan komunikacji, stanowiący załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz harmonogram działań komunikacyjnych Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, które będą realizowane w związku z wdrażaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej do roku 2027. Dokumenty te wskazują działania oraz narzędzia, które będą wykorzystywane w celu informowania społeczności lokalnej o możliwościach uzyskania dofinansowania.

Plan komunikacji

Harmonogram działań komunikacyjnych

Data publikacji: 2 lutego 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020