Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Obszar działania

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby obejmuje łącznie 9 gmin, w tym: 8 gmin z terenu powiatu kartuskiego oraz 1 z powiatu gdańskiego:

– Gmina Chmielno                                                                  – Gmina Kartuzy

– Gmina Przodkowo                                                               – Gmina Przywidz

– Gmina Sierakowice                                                              – Gmina Somonino

– Gmina Sulęczyno                                                                  – Gmina Stężyca

– Gmina Żukowo

Całkowita powierzchnia obszaru Lokalnej Grupy Działania wynosi 1 250 km2 co stanowi 6,83 % całej powierzchni województwa pomorskiego – największą gminą obszaru jest gmina Kartuzy (207 km2), najmniejszą – gmina Chmielno (79 km2 powierzchni).

Obszar objęty LSR

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020