Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Jak rozliczyć projekt

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Ponadto należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność -> instrukcja

Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020