Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Info dla wnioskodawców

Nowa perspektywa 2014-2020

W latach 2014-2020 LEADER funkcjonować będzie jako Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Jego wdrażaniem nadal zajmować się będą lokalne grupy działania. Nowy okres przyniesie nowe wyzwania, nowe zasady oraz nowe środki finansowe.

Co pozostanie bez zmian?

– LGD będzie ogłaszać konkursy i prowadzić nabory wniosków
– po decyzji o przyznaniu dotacji wnioski przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego (tu umowa, rozliczenie)
– LGD realizować będzie projekty współpracy z innymi grupami
– LGD prowadzić będzie szerokie działania aktywizujące lokalną społeczność
– LGD prowadzić będzie doradztwo i szkolenia

Co nowego?

– nowe kompetencje LGD
– LGD całościowo realizować będzie projekty parasolowe (od pomysłu do rozliczenia) na zasadzie grantów
– pojawią się projekty własne LGD
– nie będzie już małych projektów
– nowe działania i zasady prowadzenia naborów oraz przyznawania wsparcia
– głównym wskaźnikiem będą tworzone miejsca pracy

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020