Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Projekt współpracy – Kaszuby i Kociewie

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wspólnie z: Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”, Lokalną Grupą Działania „Wstęga Kociewia” i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi realizuje operację pn.: Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza, której celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego Kaszub i Kociewia poprzez realizację działań promujących regiony oraz wspierających podmioty usług czasu wolnego oraz producentów/usługodawców lokalnych.
Efektami realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy i kompetencji osób biorących udział w poszczególnych działaniach w ramach projektu oraz poinformowanie potencjalnych turystów o możliwości spędzania czasu wolnego na obszarze Kaszub i Kociewia.  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji: 30 czerwca 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020