Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

K/1/2016 – TURYSTYKA

Ogłoszenie o naborze – przejdź do strony

WYNIKI NABORU

W ramach naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH, trwającego od 17 do 31 października 2016 r. do biura STK wpłynęło 79 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 15 696 382,08 zł. Wszystkie wnioski przeszły trzystopniową ocenę zgodności z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych. Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady dnia 21.11.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady dnia 22.11.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady dnia 28.11.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady dnia 5.12.2016 r.

Protest

UWAGA!!! Protest należny złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

Protokół z posiedzenia Rady dnia 27.12.2016 r. – po wpłynięciu protestów

Protokół z posiedzenia Rady dnia 10.01.2017 r. – po wpłynięciu protestu

Protokół z posiedzenia Rady dnia 06.02.2017 r. – ponowna ocena

Protokół z posiedzenia Rady – 13.03.2017 r. – ponowna ocena

Data publikacji: 12 grudnia 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020