Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Sprawozdanie

Każdy beneficjent, który zrealizował operację w ramach PROW 2014 – 2020 ma obowiązek monitorowania.

W zależności od tego, czy operacja miała na celu rozwój/ podjęcia działalności gospodarczej bądź charakter niekomercyjny, Beneficjent do końca kwartału następującego po pierwszym roku liczonym od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej, powinien złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Informację po realizacji operacji/Informację monitorującą z realizacji biznesplanu.

Ponadto należy złożyć do LGD STK ankietę monitorującą.

Wzory dokumentów znajdują się na naszej stronie

Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020