Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zasady dofinansowania w ramach LSR 2023-2027

W poniższych dokumentach przedstawiono informacje dotyczące obowiązujących zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Obecnie w końcowej fazie przygotowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się wytyczne szczegółowe dotyczące środków UE jakie będą w dyspozycji lokalnych grup działania – po zatwierdzeniu ostatecznej wersji wytycznych udostępnimy je na naszej stronie internetowej.

a. Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – Wytyczne zawierają podstawowe informacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie m.in. ze środków będących w dyspozycji LGD,

b. Poniżej zamieszczono informacje o najważniejszych zasadach ubiegania się o wsparcie, które wynikają z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2023-2027, opracowanej przez nasze Stowarzyszenie:

Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Rozwój istniejących firm

Dofinansowania dla NGO

Osoby fizyczne – magazyny energii

Rolnicy (zagrody edukacyjne, krótkie łańcuchy żywnościowe)

Samorządy

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020