Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ewaluacja Strategii

Poniżej zamieszczono Raport ewaluacyjny z badania pn. “Ewaluacja instrumentu RLKS w województwie pomorskim w latach 2014-2020 – Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby” wraz z ustosunkowaniem się LGD do uwag i rekomendacji zawartych w Raporcie.

Raport ewaluacyjny

Odpowiedz LGD – uwagi i rekomendacje

Data publikacji: 27 stycznia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020