Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Nowa Strategia na lata 2023-2027

Informujemy, że w zakładce “LSR 2023-2027” zamieściliśmy nową Lokalną Strategię Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2023-2027 – zachęcamy do zapoznania z tym dokumentem. Będzie on stanowił podstawę do ogłaszania przez nas konkursów na dofinansowanie projektów, które rozpoczniemy już w 2024 roku.

Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie z naszych środków, w tej samej zakładce zamieściliśmy najważniejsze informacje o możliwościach w tym zakresie. Kolejne informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów oraz zasad ubiegania się o dotacje będziemy zamieszczać sukcesywnie na naszej stronie internetowej oraz na profilu Stowarzyszenia na Facebook.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020