Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LSR 2023 – 2027

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby rozpoczyna prace nad nową Lokalna Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2023 – 2027. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco. Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad tym dokumentem.

Data publikacji: 20 czerwca 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020