Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konsultacje LSR na lata 2023-2027

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2023-2027. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby opracowuje nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. Jednocześnie po raz pierwszy Strategia LGD będzie finansowana z dwóch programów UE, tj. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

W ramach przygotowywania Strategii Stowarzyszenie prowadzi sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Obecnie znajdujemy się na III etapie prac dla LSR, w ramach którego trwają konsultacje założeń celów i przedsięwzięć, grup docelowych do których kierowane będzie wsparcie (beneficjentów), podziału budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia oraz wskaźników produktu i rezultatu, stanowiących miarę realizacji założeń LSR.

Z materiałem objętym konsultacjami można zapoznać się TUTAJ

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 24 marca 2023 r.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020