Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Materiały do konsultacji – diagnoza obszaru LSR

Informujemy, że na naszej stronie zamieściliśmy dokument do konsultacji – diagnozę rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej, jako wyjściowego elementu na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
W przypadku uwag lub sugestii do zapisów diagnozy, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1 do 15 października 2022r.
Więcej informacji TUTAJ

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020