Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w LSR

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w LSR. Na naszej stronie przedstawiamy proponowane przez Zarząd STK zmiany – przejdź na stronę

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 11.00 w formie zdalnej na platformie internetowej.  

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (mailowo bądź telefoniczne) chęci udziału w niniejszym spotkaniu.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020