Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Szkolenie online z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych

Przygotowując się do naborów wniosków dla organizacji pozarządowych, kościołów  i związków wyznaniowych  w ramach przedsięwzięć:

  •  Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – nabór 23/2020
  • Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja – nabór 24/2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie online z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędzie się w dniu 20 października br. o godz. 9.00 za pośrednictwem platformy internetowej. W celu udziału należy na adres e-mail: asiab@kaszuby.com.pl przesłać: imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika, na który zostanie przekazany link do spotkania. Informacje te należy przesłać w terminie do 18.10.2020 r.

Na szkoleniu dowiesz się jak wypełnić wniosek, a także wskażemy, jakie załączniki są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

Dokumenty związane z naborem znajdą się na stronie po 15 października.
Więcej informacji o planowanych naborach -> przejdź do strony

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020