Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Planowany nabór dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych

Informujemy, iż Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby planuje ogłosić nabór na poniższe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie: Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja

Planowane terminy naborów: 30 października – 13 listopada 2020 r.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  • 100% refundacja kosztów w wysokości max. 300 tys. zł,
  • Minimalna wartość projektu 50 tys.

KTO MOŻE?

Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe

NA CO MOŻNA?

  • W zakresie działań inwestycyjnych możliwa będzie realizacja operacji związanych z tworzeniem (budową, przebudową, modernizacją) ogólnodostępnej infrastruktury oraz zakupem sprzętu i/lub wyposażenia,
  • W przypadku działań nieinwestycyjnych możliwa będzie realizacja operacji edukacyjnych/warsztatowych/ szkoleniowych związanych z propagowaniem kultury kaszubskiej oraz operacji dotyczących promocji (w różnych formach) lokalnej kultury.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o braku konieczności takiego dokumentu – jeżeli projekt zakłada prace budowlane,
  • prawomocne pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę – jeżeli projekt tego wymaga,
  • po 2 oferty cenowe na poszczególne zakupy,
  • kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – jeżeli projekt przewiduje prace budowlane,

Przed naborem organizujemy szkolenie online z wypełniania dokumentacji aplikacyjnejprzejdź do strony

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020