Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wyniki naboru w ramach konkursów nr: 4/2017 – ścieżki rowerowe, 5/2017 – ogólnodostępna turystyka, 6/2017 – kultura

Zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych w terminie 18 wrzesień – 2 październik 2017r. w ramach konkursów:
  • 4/2017 – Budowa kaszubskich tras rowerowych
  • 5/2017 – Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • 6/2017 – Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja

Wszystkie wnioski przeszły trzystopniową ocenę: zgodności z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych.
Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków na naszej stronie publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie projekty wybrane do dofinansowania,w dniu 13 listopada br. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej, która zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem może trwać 4 miesiące.

Wyniki naborów:
4/2017
5/2017
6/2017

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020