Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Możliwość wykorzystania logo Szwajcarii Kaszubskiej

Informujemy, iż zamieściliśmy na naszej stronie nową zakładkę, w której znajdują się wszelkie informacje dotyczące Logo Szwajcarii Kaszubskiej. Logo będzie wykorzystywane głównie do promocji oferty turystycznej, w tym działań bezpośrednich Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby oraz licznych partnerów na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej. Osoby zainteresowane wykorzystaniem logo powinny poinformować STK o takim zamiarze oraz wypełnić odpowiedni wniosek. Poniżej znajduje się link do szczegółowego regulaminu.

Regulamin korzystania z logo Szwajcarii Kaszubskiej

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020