Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konkurs na projekt logo Szwajcarii Kaszubskiej

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza konkurs na wykonanie loga Szwajcarii Kaszubskiej!

CEL

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego, nowoczesnego i innowacyjnego loga Szwajcarii Kaszubskiej, które będzie spójne z założeniami dokumentu “Strategiczne założenia marki regionu Szwajcarii Kaszubskiej” (patrz poniżej)

UCZESTNICY

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i podmiotów specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz opracowywaniu systemów identyfikacji wizualnej.

WARUNKI

Prace konkursowe można zgłaszać w dniach od 16 stycznia do 16 lutego 2017 r. do biura STK.

Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić kartę zgłoszenia, zaakceptować regulamin konkursowy oraz zgłosić projekt logo.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty logo.

Więcej informacji zawarto w regulaminie.

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu logo Szwajcarii Kaszubskiej

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

Strategiczne założenia marki regionu Szwajcarii Kaszubskiej

UWAGA!!! Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 28 lutego 2017 r. (paragraf 5, pkt. 2 regulaminu zawiera błędną datę)

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020