Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Aktualności

Nabór wniosków – branża turystyczna

Informujemy, że planowany nabór wniosków w IV kwartale 2024 roku na rozwój firm z branży usług turystycznych i okołoturystycznych zostaje przesunięty z niezależnych od STK (…)

Czytaj więcej
LV Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na LV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, które odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury (…)

Czytaj więcej
Szkolenie terenowe “Atrakcje turystyczne Szwajcarii Kaszubskiej”

Serdecznie zapraszamy osoby działające w branży turystycznej na szkolenie terenowe „Atrakcje Turystyczne Szwajcarii Kaszubskiej. Termin: 22.05.2024r. Godz. 9.00 – 18.00 PROGRAM: 09:00 Wyjazd z Kartuz09:15-10:45 (…)

Czytaj więcej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020