Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Uroczyste podpisanie dokumentów!

W dniu 27.10. 2021r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku doszło do uroczystego podpisania aneksu do umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, co za tym idzie oficjalnie przyznano nam dodatkowe środki na kolejne nabory wniosków!
Dokumenty podpisali osobiście Wojciech Okroj – Prezes oraz Jarosław Zielonka – Wiceprezes Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.


Data publikacji: 28 października 2021

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020