Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Osoby fizyczne – magazyny energii

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia możliwe będzie wsparcie projektów polegających na zakupie i montażu magazynów energii – jako infrastruktury wspomagającej działanie instalacji fotowoltaicznych . Z dotacji będą mogły skorzystać zarówno osoby, które posiadają w momencie wnioskowania instalację fotowoltaiczną jak i osoby, które wybudują taką instalację (jako koszt niekwalifikowany do dofinansowania) równolegle z zakupem magazynu energii.
Środki przeznaczone zostaną na wsparcie instalacji zasilających budynki mieszkaniowe (wykluczone są obiekty komercyjne), zlokalizowane na terenie Szwajcarii Kaszubskiej (powiat kartuski i gmina Przywidz).
Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.
Planujemy przeprowadzić w tej tematyce jeden nabór wniosków – w 2025 roku .
Na jego realizację zostanie przeznaczona kwota 1 436 214,60 Euro

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020