Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Obecni Członkowie STK

Wśród Członków STK znajdują się przedstawiciele 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Poniżej publikujemy listę aktualnych członków naszego Stowarzyszenia.

Lista członków STK

Data publikacji: 2 sierpnia 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020