Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Formularze dokumentów

Aktualne formularze wniosków i biznesplanu są udostępniane przez ARiMR – link do strony

Formularze wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanu dla osób podejmujących działalność:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanu dla osób realizujących operacje inne niż podejmowanie działalności:

Formularze wniosków o płatność

Wzory umów wraz z załącznikami

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020